สำหรับเจ้าหน้าที่

 
 

ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อย ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

  • 1213/1 หมู่ที่ 11 ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130
  • โทรศัพท์ : 0-4431-4889, 064-5068560
  • โทรสาร :
  • อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 view with google map

google maps english