สำหรับเจ้าหน้าที่

 
 

ไม่เผยแพร่

new icon gif 13รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหาร สังกัดศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อย ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2563detail