สำหรับเจ้าหน้าที่

 
 

ไม่เผยแพร่

new icon gif 13รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป สังกัดศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อย ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม - 16 ตุลาคม 2563detail