สำหรับเจ้าหน้าที่

 
 

ประกาศศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อย ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง จำหน่ายพัสดุชำรุด จำนวน 10 รายการ โดยวิธีขายทอดตลาด

สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี่