สำหรับเจ้าหน้าที่

 
 

เยี่ยมชม ศึกษาดูงาน

 “3rd Scientific Meeting on foot-and-mouth disease between Regional Reference Laboratory for Foot-and-Mouth disease in Southeast Asia (RRL), National Institute of Animal Health, THAILAND and    Exotic Disease Research Station (EDRS), National Institute of Animal Health, NARO, JAPAN”

13rd-14th, February 2020, RRL, Pakchong, Nakhonratchasima, THAILAND

Dr. Ekkapoph Thongsawatwong, Director of the livestock office of the region 3, had opened the ceremony for this meeting. The participants of this meeting including to Dr. Katsuhiko Fukai, Exotic Disease Research Station Representative, NIAH, JAPAN , teams, Dr. Wilai Linchongsubongkoch, Experts OIE, Thailand , Dr. Kenichi Sakamoto and Dr. Tamaki Okabayashi from Miyazaki University and participants from DLD, Thailand           

ไม่เผยแพร่

12th SEACFMD Laboratory Network Meeting ณ โรงแรมเอสเคป เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา THAILAND, 4th - 5th November 2019 และ Regional training on FMD Sample Packaging and Transport, 6th November 2019 ณ ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยภูมิภาคเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในโอกาสนี้ นายสัตวแพทย์เอกภพ ทองสวัสดิ์วงศ์ ปศุสัตว์เขต 3 เป็นตัวแทนกรมปศุสัตว์ในพิธีเปิดงานดังกล่าว ซึ่งหน่วยงาน OIE เป็นผู้จัดการประชุมและศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยฯ ร่วมให้การสนับสนุน โดยมีตัวแทนจากห้องปฏิบัติการด้านโรคปากและเท้าเปื่อยจากประเทศในภูมิภาครวมถึง มองโกเลีย และ จีน รวม 12 ประเทศ พร้อมนี้มีผู้เชี่ยวชาญจาก WRL Pirbright UK, USA , New Zealand, OIE Tokyo, AAHL Australia เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว  

oie123OIE 7OIE 8OIE 9OIE 0044OIE 0102 000 1111

หน่วยงาน Exotic Disease Research Station, Kodaira Laboratory, Japan National Institute of Animal Health (NIAH-Japan) ประเทศญี่ปุ่นได้มีความร่วมมือทางวิชาการ เรื่อง Validation test kit เพื่อศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการวินิจฉัยโรคปากและเท้าเปื่อยจาก Pen-Side Kit for FMDV antigen and serotyping โดย Dr. Kazuki Morioka ระหว่างวันที่ 15 -19 มกราคม 2561 ณ ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อย ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 IMG 3273IMG 3236

IMG 6039IMG 6043

IMG 6045IMG 6050

IMG 6052

วันที่ 30 กันยายน 2562 ถึง วันที่ 25 ตุลาคม 2562

ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายใต้การสนับสนุนจาก ทบวงการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ระหว่างประเทศ (IAEA) ได้จัดโครงการฝึกอบรม "Training on The Use of Nuclear Derived Techniques for Detection and Typing of Foot and Mouth Disease virus" ให้กับเจ้าหน้าที่ของห้องปฏิบัติการด้านโรคปากและเท้าเปื่อยในภูมิภาค โดยมีเจ้าหน้าที่จาก 4 ประเทศ เข้าร่วมกับการฝึกอบรม ได้แก่ 

1. Ms. Thiri Swe จากประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

2. Mrs. Hoagna Diep Thi จากประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

3. Ms. Phomhaksa Sowk จากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

4. Ms. Tat Chantrea จากประเทศราชอาณาจักรกัมพูชาIMG 4117IMG 4132IMG 4134IMG 4135IMG 4188 

ไม่เผยแพร่

หน่วยงาน Exotic Disease Research Station, Kodaira Laboratory, Japan National Institute of Animal Health (NIAH-Japan) ประเทศญี่ปุ่นได้มีความร่วมมือทางวิชาการ เรื่อง Validation test kit เพื่อศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการวินิจฉัยโรคปากและเท้าเปื่อยจาก Pen-Side Kit for FMDV antigen and serotyping โดย Dr. Kazuki Morioka ระหว่างวันที่ 15 -19 มกราคม 2561 ณ ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อย ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 IMG 3273IMG 3236

IMG 6039IMG 6043

IMG 6045IMG 6050

IMG 6052